ALLSTYLE PRO 2013

GALA I SOLNAHALLEN 20 April 2013

TURNERING & KLass 1 - RESULTAT

Turnerning 1 -75 Kg
Remy Zanga, Stockholm Kickboxning besegrade Mikolaja Bednarski (Pol)
Meran Zangana, SBC besegrade Oliver Enkamp, Combat Academy Täby
Meran Zanagana, SBC besegrade Remy Zanga, Stockholm Kickboxning
Vinnare: Meran Zangana

Turnering 2 -71 Kg

Houssein Khodr, Södermalms Shaolin besegrade Erik Karlshammar, Wasa Kampsport Center
Kamil Boszko (Pol) besegrade Simon Sköld, Nacka Dojo
Kamil Boszko (POL) besegrade Houssein Khodr, Södermalms Shaolin
Vinnare: Kamil Boszko

Klass 1 -56 Kg
Rebekka Nyberg, Rinkeby Muay Thai besegrade Camila Rivarola, Stockholm Kickboxning

SUPERFIGHTS - RESULTAT

Superfight 1 -60 KG
Helene Loewinski, Stockholm Kickboxning besegrade Paulina Raszewska (Pol)

Superfight  2 -65 KgZina Djelassi, Stockholm Kickboxning besegrade Emma Hell Lövgren, Södermalms Shaolin

Superfight 3 -65 Kg
Nils Widlund, Södermalms Shaolin besegrade Wiktor Branski (Pol)

Superfight 4 -65 Kg
Maria Elin Olsson, Södermalms Shaolin besegrade Lina Akhtar Länsberg, Team Akhtar

Superfight 5 -86 Kg
Arte Chernin, Olympia Kampsportscenter besegrade Kuba Jakob Malczewski (POL)